Aanmelden Maillijst

ticketrollWilt je op de hoogte blijven van de aankomende optredens en niets missen, plaats u dan op de maillijst.

Let op mails kunnen in de reclame of zelfs in de spam terecht komen. 

 

 

Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Nijend24 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Nijend24, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Nijend24 verstrekt. Stichting Nijend24 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM STICHTING NIJEND24 GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Nijend24 verwerkt uw persoonsgegevens om reserveringen voor optredens vast te leggen als u daar om verzoekt, per e-mail te kunnen benaderen voor informatie over reserveringen en aankomende optredens.

HOE LANG STICHTING NIJEND24 GEGEVENS BEWAART
Stichting Nijend24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. 

DELEN MET ANDEREN
Stichting Nijend24 verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Nijend24 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Nijend24 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Nijend24 maakt geen gebruik van Cookies. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nijend24.nl . Stichting Nijend24 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Nijend24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Nijend24 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Nijend24 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Nijend24 op via info@nijend24.nl. Nijend24.nl is een website van Stichting Nijend24.  Stichting Nijend24 is als volgt te bereiken:

Nijend 24
9465 TR Anderen
KVK: 59874317
Telefoon: 06-53323346 / 06 51511111
info(at)nijend24.nl