Op deze pagina staan al de gegevens van Stichting Nijend24. Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben dan wil ik je verzoeken om contact met ons op te nemen.

Naam

Stichting Nijend24

Contactgegevens

Nijend 24
9465 TR  Anderen
06 – 51 51 11 11 / 06 – 533 233 46
KvK nr: 59874317
RSIN: 853676811
Bank Relatie RABO bankrekening: NL 39 RABO 0151 2508 71 t.n.v. Stichting Nijend24

Bestuur

Raph Bode – Voorzitter / Programmeur
Ingrid Knol – Secretariaat / Financien
Liesbeth Roeschler – Gasten / Artiesten begeleding
Jan Kemker – Horeca / faciliteiten

Doelstelling

Het op non-commerciële basis organiseren van kleinschalige akoestische/licht versterkte optredens, waardoor enerzijds muzikanten/bands de mogelijkheid hebben om op te treden en anderzijds om de bewoners uit de regio op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met deze vorm van cultuur, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Missie en Visie Nijend24

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden van Nijend24 krijgt een vergoeding in welke vorm dan ook voor de werkzaamheden. 

Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2017  
   
Liquide middelen 262
Rente 3
Bijdrage gasten 13.000
Sponsorbijdragen 2.800
   
Totaal Inkomsten 16.065
   
Bruto kosten -11.600
Kosten Tribune -2.715
Sponsoring Goede doelen -1.750
   
Totaal uitgaven -16.065