We hebben een aantal concerten die de komende weken gepland stonden verplaatst. We hopen dat we 16 mei weer kunnen gaan opstarten met het 75 jaar Vrijheid concert, maar zeker is dat nog allerminst.

Ons streven is ook om alle concerten hoe dan ook op een bepaald moment in te halen. Deze verplichting richting artiesten willen we nakomen. Ook zij gaan moeilijke tijden tegemoet. Het kan betekenen dat we onze frequentie dan ook iets moeten opvoeren, waardoor de concerten dichter op elkaar komen.  Daar waar mogelijk betalen we ook de gage die we reeds hebben geind op voorhand uit. 
Wij willen jullie dan vragen om niet annuleren maar af te wachten. 

Zodra er meer bekend is zullen we dat direct bekend maken. 

3 oktober

N24LIVE Edwin Jongedijk live CD opname

10 juli

Margriet Sjoerdsma en Martin Fondse – This is (not) the end

16 mei

75 jaar Vrijheid Concert
met Martijje, Hans van der Werf, Heeren Oud- Zuid, Egbert Meijers en
The Serenade Sisters

24 mei

Nina June – Minimal Tour